Neoplasm

Inom dermatologin betyder neoplasm en ny utväxt på din hud som inte ska vara där.

Beskrivning

”Neo” betyder ny, och ”plasm” kommer från ett ord som betyder växt. En neoplasm är en celltillväxt som inte har något nyttigt ändamål. Det är också en synonym för tumör. En neoplasm kan vara godartad, som en vårta, men den kan även vara elakartad, som cancer. Två exempel på elakartade neoplasmer är basalcellscancer och melanom.

Har du frågor om din hud? Få hjälp av våra hudläkare